MAKEDONSKÉ DIVADLO PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MAKEDONSKÁ POHÁDKA

Tato příběh je nepochybně nejoceňovanější a nejpozoruhodnější představení Divadla pro děti a mládež, které bylo doposud představeno. Lze říci, že je“ochrannou známkou“ tohoto divadla, jelikož od prvního okamžiku, kdy se toto divadelní představení začalo hrát, se divadlo stalo známé jako jeden z nejlepších divadel pro děti v regionu i mimo něj. Představení se odehrává za pomoci improvizovaných loutek (různé předměty se používají k vytvoření lidských a zvířecích postav) v režii Bonja Lungova (Bonjo Lungov), inovátora tohoto typu loutky. Makedonská lidová hudba diktuje tempo a rytmus představení, jejíž bujné melodie neponechávají žádný prostor pro mluvený projev. Z tohoto důvodu je představení dobře chápáno i v cizím prostředí, kde se nehovoří makedonsky. Obsazení pěti herců, kteří tvoří jeden celek, dokáže v průběhu celého představení zaujmou a překvapit do té míry, že se Vám bude zdát, že šedesáti minutové představení uplynulo mrknutím oka. Využijte vzácné příležitosti shlédnout toto představení, které Vám nabízí způsob jak kvalitně strávit svůj volný čas. Důležité je zmínit, že toto představení je určeno pro všechny věkové kategorie a je vřele doporučováno dětem i dospělým zároveň. MAKEDONSKÝ PŘÍBĚH získalo devět mezinárodních ocenění, z nichž tři tvoří GRAND PRIX ocenění za vynikající výkon. Všechna tato ocenění jsou pro toto představení vlastně nejlepším možným doporučením. 

English Abstract:

MACEDONIAN TALE This is beyond doubt the most remarkable and most rewarded performance ever produced in our theatre. One may say that it represents the trademark of the Theatre for Children and Youth, since our theatre became known as one the best theatres for children in the region and beyond from the very first moment this performance was played in our theatre. The performance is set with improvised puppets (various things from the rustic life are used to form human and animal shapes) and directed by Bonjo Lungov, the innovator of this type of puppets. The Macedonian folk music dictates the pace and rhythm of the performance, whose exuberant sound leaves no space for saying any lines. Therefore, this performance is quite well understood in non-Macedonian language speaking environments. The cast of five actors, where all stand equal and breathe as one, captivate the audience and leave them breathless throughout the entire performance. This is why the sixty minutes pass in the blink of an eye. Use the rare opportunity to see this performance on the repertoire, which is an excellent way to spend your quality time. What is important to mention is that this performance is for all ages and we warmly recommend it to the children and the adults as well. MACEDONIAN TALE has won 9 international awards so far, of which three GRAND PRIX awards for outstanding achievement. As a matter of fact, all of these awards are the best recommendation for this performance.

Inscenace byla uvedena ve spolupráci s velvyslanectvím Makedonské republiky v Praze.

 


Určeno dětem předškolního věku a 1. stupně ZŠ, pro rodiče s dětmi.
Délka představení: 60 min.

Česká pramiéra: v neděli 16. listopadu 2014 v 15 hod. v Redutě v Praze 1

Odkaz na stránky Makedonského divadla pro děti a mládež:

Odkaz na stránky divadlo.cz

 

Inscenace byla uvedena ve spolupráci s velvyslanectvím Makedonské republiky v Praze