Ve stredu 1.června 2022 v 16.30 h. v Redutě v Praze 1, uvedeme v podání studentů Hereckého kurzu Reduta pořad 

Hamlet a Zrádce,

přijďte se podívat.

Dopolední představení pro školy a  školky v době koronaviru

 

Omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, pro jednotlivé školy budeme v sále zajišťovat rozestupy mezi jednotlivými školami, žáci do šaten a do sálu budou vpouštěny po jednotlivých školách.

! NEBOJTE SE DO REDUTY !

 

V době koronaviru omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, v sále se budeme snažit o zajištění rozestupů mezi jednotlivými rodinami.

V šatně, u vchodů a východů dodržujte dostatečné odstupy.

 

Herecké kurzy v Praze v Redutě  a v Mladé Boleslavi zahájily svůj pravidelný provoz v říjnu 2021.

 stále se můžete přihlásit i do hereckého kurzu Reduta vedeného profesionálními herci

 

Inscenaci DUHOVÝ HRAD si můžete objednat přímo do školky nebo školy na tel.: 723 228 090

Plný provoz jsme zahájili od října 2021 pro školy, školky a rodiče s dětmi. 

Představení si můžete objednávat dle programu.

Již zaplacené vstupenky, zůstávají v platnosti na další Vámi vybrané termíny Divadla Minaret v Redutě nebo je lze vrátit v pokladně Reduty, vždy hodinu před představením našeho divadla.