Do Hereckého kurzu Reduta 

se tále můžete přihlásit

scházíme se v Redutě v Praze každou středu od 16 do 18 h. 

 

 

 

VÍTE O TOM !!!

TŘI VESELÁ PRASÁTKA měla v neděli 16.října 2022 v 15 h. v Redutě - PĚTISTOU repízu

Inscenaci DUHOVÝ HRAD si můžete objednat přímo do školky nebo školy na tel.: 723 228 090

 

Tři veselá prasátka 21.6.2022 ve Škole Jaroslava Ježka MŠ, ZŠ, PRŠ a ZUŠ pro zrakově postižené

v Loretánské ulici v Praze 1 

Foto J.Srnské  

Dopolední představení pro školy a  školky v době koronaviru

 

Omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, pro jednotlivé školy budeme v sále zajišťovat rozestupy mezi jednotlivými školami, žáci do šaten a do sálu budou vpouštěny po jednotlivých školách.