Po krásném létě máme pro Vás spostu pohádek, přijďte začínáme

v neděli 2.října 2022 kdy v 15 h. kdy zahájíme v Redutě naši podzimní sezónu.

 

 

Herecký kurz Reduta v Praze zahájí svůj pravidelný provoz

ve středu 5. října 2022 v 16h. v Redutě

 stále se můžete přihlásit!

 

Dopolední představení pro školy a  školky v době koronaviru

 

Omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, pro jednotlivé školy budeme v sále zajišťovat rozestupy mezi jednotlivými školami, žáci do šaten a do sálu budou vpouštěny po jednotlivých školách.

Inscenaci DUHOVÝ HRAD si můžete objednat přímo do školky nebo školy na tel.: 723 228 090

! NEBOJTE SE DO REDUTY !

 

V době koronaviru omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, v sále se budeme snažit o zajištění rozestupů mezi jednotlivými rodinami.

V šatně, u vchodů a východů dodržujte dostatečné odstupy.

Již zaplacené vstupenky, zůstávají v platnosti na další Vámi vybrané termíny Divadla Minaret v Redutě nebo je lze vrátit v pokladně Reduty, vždy hodinu před představením našeho divadla.