Do odvolání opatření vlády jsme nuceni zastavit všechna naše vystoupení a činnost hereckých kurzů

Inscenaci DUHOVÝ HRAD si můžete objednat přímo do školky nebo školy na tel.:723 228 090

! NEBOJTE SE DO REDUTY !

 

V době koronaviru omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, v sále se budeme snažit o zajištění rozestupů mezi jednotlivými rodinami.

V šatně, u vchodů a východů dodržujte dostatečné odstupy.

Dopolední představení pro školy a  školky v době koronaviru

 

Omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, pro jednotlivé školy budeme v sále zajišťovat rozestupy mezi jednotlivými školami, žáci do šaten a do sálu budou vpouštěny po jednotlivých školách.

Plný provoz zahajujeme od září 2020 pro školy, školky a rodiče s dětmi. 

Představení si již dnes můžete objednávat dle programu.

 

Herecké kurzy v Praze v Redutě  a v Mladé Boleslavi zahájí svůj pravidelný provoz až od listopadu 2020.

 

Již dnes se můžete přihlásit do hereckého kursu Reduta vedeného profesionálními herci

 

O všechny zrušené inscenace NEPŘIJDETE ! Připravujeme je na jaro 2021 !

Již zaplacené vstupenky, zůstávají v platnosti na další Vámi vybrané termíny Divadla Minaret v Redutě nebo je lze vrátit v pokladně Reduty, vždy hodinu před představením našeho divadla.