Herecké kurzy v Praze v Redutě  a v Mladé Boleslavi zahájili svůj pravidelný provoz v říjnu 2021.

 

stále se můžete přihlásit i do hereckého kurzu Reduta vedeného profesionálními herci

 

Plný provoz jsme zahájili od října 2021 pro školy, školky a rodiče s dětmi. 

Představení si můžete objednávat dle programu.

Inscenaci DUHOVÝ HRAD si můžete objednat přímo do školky nebo školy na tel.: 723 228 090

Již zaplacené vstupenky, zůstávají v platnosti na další Vámi vybrané termíny Divadla Minaret v Redutě nebo je lze vrátit v pokladně Reduty, vždy hodinu před představením našeho divadla.

! NEBOJTE SE DO REDUTY !

 

V době koronaviru omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, v sále se budeme snažit o zajištění rozestupů mezi jednotlivými rodinami.

V šatně, u vchodů a východů dodržujte dostatečné odstupy.

Dopolední představení pro školy a  školky v době koronaviru

 

Omezujeme kapacitu sálu Reduty na 99 míst, pro jednotlivé školy budeme v sále zajišťovat rozestupy mezi jednotlivými školami, žáci do šaten a do sálu budou vpouštěny po jednotlivých školách.